Afterbeat Coffee Café in Veendam

Afterbeat Coffee een initiatief van Stichting Afterbeat. Het koffie cafe is onderdeel van Stichting Afterbeat Enterprise, en sociale onderneming met hoogwaardige koffie of thee in het Centrum van Veendam. 

In ons koffie cafe bieden wij  jongvolwassenen een werkervaringsplek en waar mogelijk dagbesteding of een (maatschappelijke) stage. 

Volgens onderzoek hebben jongeren die oproeien in armoede in Veenkoloniën,  moeite met het vinden van een plek in de arbeidsmarkt. Met onze methodiek verwachten wij een impact te kunnen maken in de levens van deze jongeren. We hopen ons café medio september 2021 te openen.