Ons Enterprise center wordt gesteund door elke aankoop bij ons koffie cafe. Maar als u ons jongerenwerk wil ondersteunen is het mogelijk door een gift aan Stichting Afterbeat. 

Stichting Afterbeat is een officiële ANBI gecertificeerde stichting. Dit betekent dat uw gift aan stichting Afterbeat via de belastingdienst aftrekbaar is. Uw donatie is meer dan welkom en we hopen dat u wilt overwegen om donateur van Afterbeat te worden!  

Uiteraard is het ook mogelijk om zelf een (maandelijkse) bijdrage over te maken op Rabobank: reknr. NL60RABO0158531604 (BIC RABONL2U) t.n.v. Stichting Afterbeat.