Carbon cafe: what is the most sustainable coffee order? | Food | The Guardian

Afterbeat Enterprise

Afterbeat Enterprise is een koffie cafe met klein zaalverhuur, in het centrum van Veendam. Een sociale onderneming met hoogwaardige koffie & thee, een vergaderruimte en presentatie ruimte voor eventuele bedrijfstrainingen of bijeenkomsten.  

In ons koffie café krijgen kansarme jongvolwassenen de mogelijkheid om werkervaring op te doen. We bieden voor onze doelgroep trainingen, workshops, samenkomsten, dagbesteding, maatschappelijke stage of traject begeleiding. Onze doelgroep zijn jongeren tussen de 11-27 jaar in regio Veendam met een armoede-achtergrond die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt of een stageplek zoeken. Voor het speciaal onderwijs bieden we aangepaste stage voor jongeren in samenwerking met de lokale scholen.  Met onze methodiek verwachten wij een positieve impact te kunnen maken in de levens van deze jongeren.

 We hopen Afterbeat Enterprise rond september 2021 te openen.